Hà Nội: Trồng rau hữu cơ 5 “không”, một trang trại thu 4 tỷ đồng/tháng

Hà Nội: Trồng rau hữu cơ 5 “không”, một trang trại thu 4 tỷ đồng/tháng

Trang trại Hoa Viên ở thôn Dục, xã Yên Bình, Yên Trung (Thạch Thất, Hà Nội) có nhiều lợi thể để trồng các loại rau hữu cơ cho hiệu quả kinh tế cao. Với diện tích 110ha, doanh thu của trang trại đạt 4 tỷ đồng/tháng. Đây cũng là đơn vị duy nhất ở miền Bắc được chứng nhận đạt tiêu chuẩn hữu cơ của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA).