Xử phạt 12 triệu đồng Công ty TNHH Omni Asia Pharma

Xử phạt 12 triệu đồng Công ty TNHH Omni Asia Pharma

Tại thời điểm kiểm tra, công ty đã xuất trình được các giấy tờ pháp lý liên quan đến hoạt động nhập khẩu sản phẩm dinh dưỡng Nutrilatt nhưng điều kiện bảo quản sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm.