Từ đầu năm 2021, bao nhiêu tiền đã đổ vào chứng khoán, bất động sản?

Từ đầu năm 2021, bao nhiêu tiền đã đổ vào chứng khoán, bất động sản?

Đến hết quý 1/2021, dư nợ đầu tư vào chứng khoán khoảng 45.300 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng vào bất động sản khoảng 1,85 triệu tỷ đồng, tăng 3%, cao hơn mức tăng tín dụng bình quân các ngành kinh tế. Sự sôi động của thị trường bất động sản, trái phiếu, chứng khoán trong nước thời gian qua có thể tiềm ẩn rủi ro với hoạt động ngân hàng.

Doanh nghiệp khốn khó ngân hàng vẫn 'lãi khủng'

Doanh nghiệp khốn khó ngân hàng vẫn 'lãi khủng'

Bức tranh lợi nhuận quý 1/2021 của các ngân hàng tăng mạnh trong bối cảnh kinh tế còn khó khăn khiến nhiều người không khỏi giật mình. Lãi suất huy động thấp, trong khi lãi suất cho vay cao đã giúp ngân hàng hưởng “lợi nhuận khủng”.