Bộ GD&ĐT vừa hoàn thiện Dự thảo tờ trình Chính phủ, quy định lộ trình nâng chuẩn của giáo viên. Theo đó, từ 1/7/2020 đến hết năm 2030, hơn 250.000 giáo viên mầm non, tiểu học và THCS phải thực hiện nâng cao trình độ.

Cụ thể, Dự thảo Tờ trình ghi rõ, giáo viên (độ tuổi quy định tại dự thảo Nghị định) phải thực hiện nâng trình độ chuẩn.

Theo phương án đề xuất của Dự thảo Nghị định, tổng số giáo viên phải thực hiện nâng trình độ chuẩn (tính đến thời điểm chiết xuất số liệu ngày 15/12/2019) là: 257.506 người.

Trong đó GV mầm non: 89.607 người (công lập 40.158 người, ngoài công lập 49.449 người), giáo viên tiểu học: 116.846 người (công lập 114.972 người, ngoài công lập 1847 người), giáo viên THCS: 51.053 người (công lập 50.752 người, ngoài công lập 301 người). 

Cũng theo lộ trình, việc đào tạo bắt đầu thực hiện từ năm 2020 đến năm 2030, trung bình mỗi năm cả nước sẽ tuyển sinh để đào tạo 25.705 người (mầm non 8.960 người, tiểu học 11.684 người, THCS 5.105 người).

Trung bình mỗi tỉnh/thành phố một năm sẽ có khoảng 408 giáo viên được cử đi đào tạo (mầm non 142 người, tiểu học 185 người, trung học cơ sở 81 người).

Chương trình, tài liệu, giáo trình đào tạo tiếp tục được xây dựng, bổ sung, cập nhật để phù hợp với yêu cầu mới, đặc biệt là phù hợp và đáp ứng yêu cầu thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

Hình thức, phương thức đào tạo linh hoạt và có hướng mở để tạo điều kiện cho giáo viên vừa làm, vừa học.

Giáo viên hoàn thành chương trình đào tạo, đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra tương đương Bậc 5 của Khung trình độ quốc gia Việt Nam được cấp bằng cao đẳng sư phạm; tương đương với Bậc 6 của Khung trình độ quốc gia Việt Nam được cấp bằng đại học sư phạm.

Hơn 250.000 giáo viên sắp phải nâng chuẩn - 2

 Việc nâng chuẩn trình độ giáo viên là một động thái cần thiết và quyết liệt nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức giáo dục. (Ảnh: Minh hoạ). 

Được biết, cả nước hiện có 15 trường ĐH sư phạm, 30 trường CĐ sư phạm và 67 cơ sở CĐ, ĐH có đào tạo giáo viên sẽ tham gia thực hiện đào tạo nâng trình độ chuẩn cho giáo viên.

Việc đào tạo nâng chuẩn trình độ đối với giáo viên đã được các cơ sở đào tạo giáo viên và các địa phương thực hiện trong nhiều năm qua.

Việc nâng chuẩn liên quan đến một trong những điểm mới của Bộ Luật giáo dục 2019, đó là điều 72: Trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo.

Theo điều 72, trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo sẽ được quy định: Đối với giáo viên mầm non: Phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên. Trong khi đó quy định hiện hành chỉ yêu cầu có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm

Đối với giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông: Phải có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên.

Còn quy định hiện hành yêu cầu bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm đối với giáo viên tiểu học; bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở.

Việc nâng chuẩn trình độ giáo viên là một động thái cần thiết và quyết liệt nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức giáo dục.

M. Hà

Bình luận