Từ ngày 11.1.2020 bộ SGK lớp 1 Cánh diều sẽ được công khai trên mạng tại địa chỉ website sachcanhdieu.com để phụ huynh và giáo viên tham khảo.

 Bộ SGK lớp 1 Cánh diều - Ảnh: NXB

Từ ngày 11.1.2020 bộ SGK lớp 1 Cánh diều sẽ được công khai trên mạng tại địa chỉ website sachcanhdieu.com để phụ huynh và giáo viên tham khảo.

Bộ SGK Cánh diều nằm trong danh mục 32 SGK đã được Bộ GD - ĐT phê duyệt và cho phép sử dụng trong Chương trình giáo dục phổ thông mới từ năm học 2020-2021.

Đây là một trong các bộ SGK ra đời theo chủ trương xã hội hóa nhằm chống tình trạng độc quyền trong việc biên soạn và phân phối SGK. Bộ sách được xuất bản và phát hành bởi sự hợp tác giữa nhà xuất bản Đại học Sư phạm (thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội), Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh (thuộc Trường Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh) và Công ty Đầu tư Xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).

Để giáo viên, phụ huynh có điều kiện tham khảo sách, từ ngày 11.1.2020 toàn bộ các bản SGK mẫu trong bộ SGK Cánh diều lớp 1 được Bộ GD-ĐT phê duyệt sử dụng cho chương trình giáo dục phổ thông mới từ năm học 2020-2021, sẽ được số hóa, công khai trên mạng Internet.

Giáo viên, phụ huynh học sinh, và những người quan tâm tới các cuốn SGK mới này có thể truy cập theo địa chỉ http://sachcanhdieu.com để tìm hiểu thông tin cũng như nội dung của bộ SGK Cánh diều.

Tú Viên

Bình luận