Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo chấm dứt tình trạng xe quá khổ, quá tải

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo chấm dứt tình trạng xe quá khổ, quá tải

UBND tỉnh Thanh Hóa nhận được Công văn số 828/TCĐBVN-ATGT ngày 8-2-2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc báo cáo kết quả kiểm soát tải trọng tháng 1 - 2021, trong đó nêu tình trạng xe quá tải vẫn tiếp diễn, lưu thông trên một số tuyến quốc lộ thuộc địa bàn tỉnh, như: Xe chở đất lưu thông trên QL.47; chở xi măng, dăm gỗ, đất đá trên đường Nghi Sơn - Bãi Trành.