Thi cử sẽ ra sao khi có nhiều bộ sách giáo khoa?

Thi cử sẽ ra sao khi có nhiều bộ sách giáo khoa?

Chương trình mới, sách giáo khoa mới, vậy cách thi liệu có thay đổi? Đây là một trong những nội dung được dư luận đặc biệt quan tâm trong thời gian này, nhất là khi cả nước có cùng một chương trình, nhưng mỗi địa phương lại có thể sử dụng riêng một bộ sách giáo khoa.

Đêm CSR Doanh nhân Hàn Quốc: Chung tay chia sẻ 2019

Đêm CSR Doanh nhân Hàn Quốc: Chung tay chia sẻ 2019

Vừa qua tại Hà Nội ,Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (Korcham) kết hợp cùng Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam đã tổ chức sự kiện “Đêm CSR Doanh nhân Hàn Quốc: Chung tay chia sẻ 2019’ với mục đích tổng kết và chia sẻ thành quả hoạt động trách nhiệm xã hội (CSR) của Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam ..