"Người cao nhất trong các trường đại học công lập là Bí thư đảng ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng trường”, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh.
bo_truong_nha

 "Người cao nhất trong các trường đại học công lập là Bí thư đảng ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng trường”, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh. (Ảnh: Kim Hiền)

Luật 34 và Nghị định 99 đặc biệt chú trọng đến vai trò của Hội đồng trường. Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuận Nhạ, khác với trước, Hội đồng trường bây giờ phải thực quyền. Do vậy, không chỉ có Bộ Giáo dục và Đào tạo, mà chính cơ quan chủ quản các cơ sở giáo dục phải thay đổi nhận thức. 

Tại hội nghị triển khai Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (Nghị định 99), Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ lưu ý các nhà trường cần có kế hoạch nâng cao năng lực quản trị, trước hết là hội đồng trường, từng vị trí phải rõ vai trò, “đúng vai, thuộc bài”.

Cùng với đó, cần tăng cường năng lực quản trị nội bộ của Ban giám hiệu, các vị trí chức năng, phòng, ban, khoa. Lãnh đạo nhà trường cần bám sát các mục tiêu đã được Hội đồng trường thông qua để đưa ra quyết định quản lý, không phải dễ làm trước, khó làm sau.

“Chủ tịch Hội đồng trường và Hội đồng trường có vai trò quyết định các quyết sách lớn chứ không phải là nơi thông qua cho hiệu trưởng. Và khi lựa chọn thành viên và cơ cấu của Hội đồng trường, ngoài thành phần đương nhiên thì thành phần mở rộng hết sức quan trọng. Chủ tịch Hội đồng trường phải thực sự có đủ năng lực, đủ trách nhiệm. Trước kia vị trí này có thể kiêm nhiệm, nhưng bây giờ là chuyên trách.

Theo tinh thần của Nghị quyết 19 Trung ương, Chủ tịch, Bí thư đảng ủy sẽ kiêm Chủ tịch Hội đồng trường. Như vậy, người cao nhất trong các trường đại học công lập là Bí thư đảng ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng trường”, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh.

Nhận thấy rõ vai trò quan trọng của Hội đồng trường tuy nhiên Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Cần Thơ - Giáo sư Nguyễn Thanh Phương có thắc mắc: “Đối với Hội đồng trường có nhiệm kỳ còn dài nhưng không đủ điều kiện quy định phải xử lý thế nào? Các trường có được thực hiện tiếp không hay bắt buộc phải làm lại ngay?”.

Về vấn đề này Vụ trưởng Vụ giáo dục đại học Nguyễn Thị Kim Phụng thông tin, nếu như Hội đồng trường chưa được thực hiện đúng quy định của Luật số 34, tức là cơ cấu thành phần chưa đúng thì khi Nghị định này có hiệu lực, các cơ sở giáo dục đại học phải thành lập mới.

Nghị định 99 quy định tối đa trong thời hạn 6 tháng kể từ khi Nghị định này có hiệu lực là 15/2/2020, các cơ sở giáo dục đại học phải thành lập Hội đồng trường theo đúng quy định. Như vậy, đến 15/8/2020, việc thành lập Hội đồng trường tại các cơ sở phải hoàn tất.

“Nửa đầu của năm sau sẽ là Đại hội Đảng ở tất cả các cơ sở giáo dục đại học. Đây cũng là điều kiện để chúng ta khớp nối giữa các quy định của Đảng và với quy định của Nghị định này. Khi thành lập Hội đồng trường sẽ là một hội đồng mới, nhiệm kỳ mới, thực hiện tất cả các chức năng, nhiệm vụ mà Luật quy định”, bà Phụng nhấn mạnh.

Thùy Linh

Bình luận