Tổng thống Biden đảo ngược một loạt di sản ông Trump

Tổng thống Biden đảo ngược một loạt di sản ông Trump

Chỉ vài giờ sau khi nhậm chức tổng thống Mỹ hôm 20-1, Tổng thống Joe Biden bắt tay tháo gỡ các di sản của người tiền nhiệm, ký hàng loạt sắc lệnh, văn bản đảo ngược các vấn đề từ chống dịch COVID-19, môi trường cho đến nhập cư, kinh tế.