Nam sinh 15 tuổi được nhận vào học tiến sĩ

Nam sinh 15 tuổi được nhận vào học tiến sĩ

Wang Pok Lo (15 tuổi) đã được nhận vào học tiến sĩ sau khi tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Số liệu thống kê ứng dụng trong y học. Điều đặc biệt là Pok chỉ dành thời gian rảnh để theo học chương trình thạc sĩ do vẫn đang theo học tại một trường phổ thông.

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2019

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2019

Thực hiện Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ”; Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh cao học cho năm 2019, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ