Băn khoăn việc Bộ Công an cấp, đình chỉ, thu hồi giấy phép hành nghề với bác sĩ trong ngành

Băn khoăn việc Bộ Công an cấp, đình chỉ, thu hồi giấy phép hành nghề với bác sĩ trong ngành

Liên quan đến việc bổ sung quyền của Bộ Công an trong cấp, đình chỉ và thu hồi giấy phép hành nghề chưa được quy định trong luật hiện hành, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh cho hay, một số ý kiến băn khoăn và đề nghị tiếp tục giao Bộ trưởng Bộ Y tế như hiện hành.