Ngày 22/6, Sở GDĐT Hà Nội đã công bố đáp án chính thức các môn thi của kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2022- 2023 tại Hà Nội.

Trong hai ngày 18- 19/6, hơn 106.000 thí sinh Hà Nội đã hoàn tất kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập không chuyên với 3 bài thi độc lập: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Bài thi môn Toán và bài thi môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút; bài thi môn Ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 60 phút.

Sở GDĐT công bố đáp án các môn thi vào lớp 10 năm 2022 Hà Nội - Ảnh 1.

 

Sở GDĐT công bố đáp án các môn thi vào lớp 10 năm 2022 Hà Nội - Ảnh 2.

 

Sở GDĐT công bố đáp án các môn thi vào lớp 10 năm 2022 Hà Nội - Ảnh 3.

 

Sở GDĐT công bố đáp án các môn thi vào lớp 10 năm 2022 Hà Nội - Ảnh 4.

 

Sở GDĐT công bố đáp án các môn thi vào lớp 10 năm 2022 Hà Nội - Ảnh 5.

 

 Đề thi các môn gồm các câu hỏi theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng thuộc chương trình THCS hiện hành của Bộ GDĐT, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9. Đề thi môn Toán và Ngữ văn đảm bảo 4 cấp độ nhận thức: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cấp độ cao; đề thi môn Ngoại ngữ chủ yếu ở cấp độ nhận biết, thông hiểu và một số câu ở cấp độ vận dụng.

Riêng với bài thi Ngoại ngữ, thí sinh tự chọn một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn (thí sinh được đăng ký thi thứ tiếng ngoại ngữ khác với thứ tiếng ngoại ngữ đang học tại trường THCS). Có nhiều mã đề trong một phòng thi bảo đảm nguyên tắc 2 thí sinh liền kề không trùng mã đề thi; thí sinh làm bài thi trên Phiếu trả lời trắc nghiệm, kết quả bài thi của thí sinh trên phiếu này được chấm bằng phần mềm máy tính.

Bình luận