“Bà trùm hoa hậu” Phạm Kim Dung: “Thành thạo tiếng Anh là điều kiện cần với Hoa hậu”

“Bà trùm hoa hậu” Phạm Kim Dung: “Thành thạo tiếng Anh là điều kiện cần với Hoa hậu”

Xoay quanh phần trả lời ứng xử tiếng Anh ấp úng của thí sinh trong các cuộc thi nhan sắc gây đây khiến dư luận xôn xao, Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với “bà trùm hoa hậu” Phạm Kim Dung – Chủ tịch cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Miss World Vietnam, đồng thời là Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Việt Nam - Miss Grand Vietnam.

Không được ngăn chặn, cản trở việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca

Không được ngăn chặn, cản trở việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ nêu rõ tổ chức, cá nhân thực hiện quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không được ngăn chặn, cản trở việc phổ biến, sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca.