Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm: 'Vu Lan chỉ là tháng trọng tâm việc hiếu nghĩa thực hành cả đời'

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm: "Vu Lan chỉ là tháng trọng tâm việc hiếu nghĩa thực hành cả đời"

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm chia sẻ, trong dịp Đại lễ Vu Lan, mọi người nên làm những điều thánh thiện nhất. Con cái phải nhìn lại xem mình đã hiếu kính, phụng dưỡng cha mẹ thế nào. Ngược lại, mẹ cha cũng phải xem đã làm hết thiên chức của mình chưa. Bên cạnh đó, mọi người cũng phải san sẻ tình yêu thương với nhau...