Vì sao Đài Loan cố ý lộ tin bà Pelosi đến đảo tối nay khiến Mỹ và Trung Quốc vào thế “2 dê trên 1 cầu”?

Vì sao Đài Loan cố ý lộ tin bà Pelosi đến đảo tối nay khiến Mỹ và Trung Quốc vào thế “2 dê trên 1 cầu”?

Truyền thông Đài Loan hay đúng hơn là quan chức cấp cao Đài Loan đã làm lộ tin bà Pelosi đến Đài Loan vào tối 2.8. Có lẽ đây là một việc tính toán rất hay của Đài Loan để họ có thể quan sát thái độ quyết tâm của Mỹ rồi còn liệu đường điều chỉnh chính sách của mình.